Wsparcie

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – Adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego nr 138 do realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu liniowego pomiaru temperatury i wibracji wzdłuż górniczych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, wraz z identyfikacją i lokalizacją uszkodzeń kabli”

zapytanie ofertowe nr 1/2017

załącznik nr 1 kosztorys ślepy

załącznik nr 2 formularz ofertowy

wynik zapytania 1/2017

polski